انتشارات اهورا قلم

این انتشارت در زمینه چاپ تحقیقات، پایان نامه ها و تز دکترا، آثار ترجمه شده، رمان ، شعر فعالیت دارد.همچنین واحد کودکان و نوجوانان انتشارات اهوراقلم با نام پرنده آبی فعالیت می کند.ویرایش، غلط گیری و تصحیح ادبی کلیه آثار را نیز به انجام می رساند.