دریافت اعتبارنامه و نشان عالی مدیران فرهنگ ساز توسط انتشارات اهوراقلم

با افتخار انتشارات اهوراقلم دزفول در همایش و جشنواره کشوری مدیران فرهنگ ساز مصادف با 14 مهر ماه در مشهد مقدس مفتخر به دریافت اعتبارنامه و نشان عالی مدیران …